naša zgodba

O SREDIŠČU OB DRAVI

Občina Središče ob Dravi

Občina Središče ob Dravi je vpeta med gričevnate Slovenske Gorice na severu in reko Dravo na jugu. Na severu in zahodu meji na občino Ormož, na vzhodni strani na občino Nedelišće v R Hrvaški, na jugu pa na hrvaško Zagorje. Razprostira se na 32 km², kjer živi okrog 2000 prebivalcev. 

Občina Središče ob Dravi Občina Središče ob Dravi je vpeta med gričevnate Slovenske Gorice na severu in reko Dravo na jugu. Na severu in zahodu meji na občino Ormož, na vzhodni strani na občino Nedelišće v R Hrvaški, na jugu pa na hrvaško Zagorje. Razprostira se na 32 km², kjer živi okrog 2000 prebivalcev. Obsega 5 naselij: Središče ob Dravi, Obrež, Grabe, Godeninci in Šalovci. Občina je nastala z izločitvijo iz občine Ormož konec leta 2006 in leži ob slovensko-hrvaški meji. Večji del naselja leži ob državni cesti Ormož – Središče ob Dravi (G1-2). Prebivalci se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom, nekaj je prehrambne, lesne, kovinarske industrije in storitvenih dejavnosti. Turistično ponudbo občine dopolnjujeta bogata kulturna dediščina, enkratna in nedotaknjena narava, kar priča o skrbi in povezanosti tukajšnjih ljudi z naravo. Utrip kraja dopolnjujejo številni tradicionalni lokalni dogodki in prireditve, ki jih pripravljajo domača društva. Središče ob Dravi je naselje, središče občine Središče ob Dravi. Večji del naselja leži ob državni cesti Ormož – Središče ob Dravi in v bližini državne meje s Hrvaško. Središče ima bogato kulturno in politično zgodovino. T.i. plac je glavni trg oz. jedro naselja Središče ob Dravi. Ob njem stoji poznogotska podružnična cerkev Žalostne Matere Božje. Sredi trga stoji spomenik žrtvam druge svetovne vojne, ki ga je zasnoval arhitekt Dušan Moškon. Na trgu se nahajata tudi občinska hiša ter gasilski dom. Osrednji kulturni prostor je dvorana Sokolana, ki je bila zgrajena med leti 1923-27. V neposredni bližini se nahaja še dvorana Orlana, ki pa je danes v uporabi kulturno prosvetnega društva. POMEMBNEJŠE TOČKE: Oljarna in mešalnica Središče Tradicija proizvodnje bučnega olja v Središču ob Dravi sega v začetek 20. stoletja. Oljarna Središče se s svojo preko stoletno tradicijo predelave 100% naravnega bučnega olja, uvršča v najvišji kakovostni razred in med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila. Odlične bučnice iz okoliških krajev z največ sonca Prlekije in Prekmurja, dajejo olju osnovo za dober proizvod, samo olje, kot tudi drugi bučni izdelki pa so priznani tako doma kot v tujini. »Hiša treh razumnikov« Poleg sedanje središke osnovne šole se ob državni cesti nahaja hiša, kjer je bil tudi dom mladinskega pisatelja in glasbenega ustvarjalca-dolgoletnega ravnatelja osnovne šole Središče Antona Kosija (Slovenka sem, Slovenka čem ostati), pisatelja parapsihologa Martina Kojca (Učbenik življenja) ter priznanega arhitekta Dušana Moškona. Gradišče in Cirkevca V zgodnjem srednjem veku se je naselje razvilo okoli stolpastega gradu na umetnem griču Gradišče. Grad je bil porušen ob turških vpadih v 16. stoletju. Danes se na Gradišču nahaja športni park Trate z več igrišči, ki so v uporabi domačega nogometnega društva. Da je bilo območje naseljeno že v preteklosti, pričajo arheološke najdbe kamnitih sekir, rimskih novcev in južno od Središča na njivi Cirkevca, ostanki antičnih stavb, posod, med ruševinami pa tudi staroslovanski grobovi s pridatki. Tu je stala tudi prvotna središka cerkev sv. Jerneja z naselbino. Krajinski park in reka Drava Skoraj 50 % površine celotne občine spada pod Naturo 2000. Ob Dravi se razprostira krajinski park. Za območje je značilna izjemna biotska pestrost. Poznavalci so tukaj opazili 105 vrst ptic gnezdilk, 15 vrst dvoživk, 9 vrst plazilcev in številne sesalce, med katerimi so najbolj značilni vidra, hrček in bober, ki se je znova naselil. Otok v krajinskem parku je največji v Sloveniji. Ta neokrnjen svet je poln rečnih rokavov in otokov, mnogih mrtvic, prodišč in trstišč. Ohranil se je zaradi varne oddaljenosti naselij od reke in tako skoraj 2 km širok poplavni log predstavlja izjemno krajinsko podobo v slovenskem in evropskem merilu. Največje bogastvo reke so njen svobodni tok in razigranost ter neprestana rečna dinamika, ki kar naprej spreminja rečno pot. Obiskovalci se lahko po krajinskem parku podajo z organizirano konjsko vprego, ki ponuja konjeniške aktivnosti, turistom pa omogoča spoznavanje izletniških točk po jahalnih poteh. Na pot ob Dravi pa se je možno podati tudi po kolesarskih poteh.